Vážení klienti,

dovolte, abychom vás informovali, že společnost EDGE CAPITAL s.r.o., IČ: 08223874, se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová zn. C 315060 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Edge“) má uloženy právní povinnosti, které musí při své obchodní činnosti plnit.

Při obchodování s investičními nástroji uplatňujeme pravidla nastavená v návaznosti na právní požadavky stanovené1 např.:

  • Zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“);
  • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“);
  • Zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“);
  • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); („GDPR“);
  • Zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • Zák. č.253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon“);
  • Zák. č. 69/2006 Sb., zákon o provádění mezinárodních sankcí (tzv. „Sankční zákon“);
  • Zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele;
  • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Před navázáním smluvního vztahu žádáme klienty, aby se s tímto dokumentem seznámili.

1 Nejedná se o taxativní výčet; v tomto informačním memorandu pro klienty uvádíme pouze ty nejzásadnější právní předpisy, které se na činnost naší společnosti vztahují.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít