Proč EDGE CAPITAL

Máme více na 15 let zkušeností v oblasti obchodování na kapitálových trzích.

Využíváme pokročilé opční strategie, jako jsou Butterfly a vertikální spready, které nám umožňují limitovat potenciální ztráty a maximalizovat návratnost investice.

Máme inovativní přístup k obchodování, který nám umožňuje zkoumat nové investiční příležitosti a strategie.

Jsme v pravidelném a blízkém kontaktu s našimi klienty. Udržujeme s nimi pravidelnou komunikaci a pečujeme o naše vztahy s nimi.

15 LET ZKUŠENOSTÍ

POKROČILÉ STRATEGIE

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP

KOMUNIKACE

O společnosti

Hlavní činností společnosti je správa majetku srovnatelná s obhospodařováním na kolektivním základě za účelem zhodnocení majetku klientů. Investiční služby nejsou nabízeny veřejnosti a jsou určeny pouze uzavřené skupině klientů, kvalifikovaným investorům.

Společnost EDGE CAPITAL s.r.o. má sídlo v České republice a byla založena v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost spravuje alternativní investiční fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle ZISIF, §15 vedeného Českou národní bankou (ČNB). ČNB nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu ČNB nepodléhá ani jejich činnost. Jsme v pravidelném a blízkém kontaktu s našimi klienty. Udržujeme s nimi pravidelnou komunikaci a pečujeme o naše vztahy s nimi.

Jak obchodujeme

EDGE CAPITAL je alternativní investiční fond s cílem dlouhodobých stabilních zisků při minimálním riziku. Největší důraz klademe na ochranu investovaného kapitálu, a proto jsme vybrali investiční příležitosti, které jsou pevně zakořeněny v analýze rizika.

Stabilní výnosy

Našim cílem je dosažení stabilních výnosů s potenciálním ročním zhodnocením 10 – 15%.

Investiční nástroje

Investujeme pouze do instrumentů obchodovaných přímo na světových burzách a využíváme pouze strategie, u kterých můžeme efektivně kontrolovat riziko a využít zajištění.

Diversifikace

Portfolio diverzifikujeme mimo tradiční akcie a dluhopisy prostřednictvím opčních kontraktů, čímž dosahujeme nízkou korelaci s trhem (index S&P500).

Řízení rizika

Využíváme pokročilé techniky řízení rizika, což nám napomáhá minimalizovat potenciální ztráty a chránit před volatilitou trhu.

Strategie

Naše inovativní strategie kombinuje akcie s netradiční třídou aktiv, opcemi, přináší tak nekorelované výnosy s tradičním trhem a nabízí jedinečný a dynamický přístup k investicím. Měnové zajištění investic je automatické, poskytující další vrstvu efektivity a ochrany vašeho portfolia..

Akcie a ETF
Investujeme do široké škály akcií a ETF k dosažení diverzifikace. Pomocí opcí optimalizujeme náklady na nákup.
Krátkodobé pozice
Během krátkodobých tržních anomálií a událostí identifikujeme obchodní příležitosti, které využívají neobvyklých pohybů cen a reakcí na aktuální události. V těchto situacích lze efektivně využít tržně neutrální strategie s cílem profitovat bez ohledu na jednoznačný směr trhu.
Měnové zajištění
I při aktivitě na zahraničních trzích jsou investice v českých korunách zabezpečeny proti měnovým rizikům, což přispívá k upevnění stability portfolia.
Úroky
Hotovostní zůstatek je úročen, což znamená, že nárůst úrokových sazeb zlepšuje celkovou výkonnost portfolia.